ร้านกันเอง พริ้นติ้ง


2018-08-22 18:39

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 234

ร้านกันเอง พริ้นติ้ง ให้บริการ งานออกแบบ และ ผลิตสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิเช่น ป้ายไวนิล ป้ายอิงค์เจ็ท สติกเกอร์อิงค์เจ๊ท ป้ายไฟ อุปกรณ์ออกบูธ ป้ายประชาสัมพันธ์ ต่างๆ นามบัตร ตรายาง ฉลากสินค้า ใบปลิว เมนู ร้านของเรา ตั้งอยู่ที่ คลองหก ธัญบุรี เลยประตู 3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล ธัญบุรี มาประมาณ 200 เมตร


ร้าน กันเอง พริ้นติ้ง ให้บริการ ออกแบบ และ ผลิต สื่อออกบูธ , ป้ายไวนิล , ป้ายอิงค์เจ็ท , สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท , ป้ายไฟ , สื่อออกบูธ , นามบัตร , ตรายาง , ฉลากสินค้า , ใบปลิว , เมนูอาหาร, ซองผ้าป่า , ซองกฐิน ร้านของเรา ตั้งอยู่ที่ คลองหก ธัญบุรี เลยประตู 3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล ธัญบุรี มาประมาณ 200 เมตร สอบถามเพิ่มเติม LINE : @gunang โทร.098-552-6144