การสื่อสารกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับงานป้ายงานสิ่งพิมพ์


2018-09-28 15:11

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 441

การสื่อสารกับลูกค้าที่เกี่ยวกับงานป้ายงานสิ่งพิมพ์

เราสามารถแบ่งแยกเป็น 3 ส่วนหลัก

  1. สื่อโฆษณาภายนอก เช่น ป้ายไวนิล ป้ายบอกทาง ป้ายโปรโมชั่น ป้ายอิงค์เจ็ท ที่อยู่ตามที่สาธารณะ
  2. สื่อโฆษณาหน้าร้าน เช่น ป้ายหน้าร้าน ป้ายโลโก้ ป้ายไฟ ธงญี่ปุ่น ป้ายเอบอร์ด
  3. สื่อโฆษณาภายในร้าน เช่น Standee, RollUp, X-Stand, โปสเตอร์ ใบปลิว แผ่นพับ สติกเกอร์ติดร้าน ติดผนัง

นอกจากนี้ ยังมีงานสื่อสิ่งพิมพือื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นามบัตร ตรายาง ฉลากสินค้า สิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นในการวางแผนการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า ร้านอยู่ใกล้ประตู 3 ราชมงคลคลองหก
หากต้องการคำแนะนำหรือปรึกษา สามารถติดต่อเราได้ Line ID : @gunang


ร้าน กันเอง พริ้นติ้ง ให้บริการ ออกแบบ และ ผลิต สื่อออกบูธ , ป้ายไวนิล , ป้ายอิงค์เจ็ท , สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท , ป้ายไฟ , สื่อออกบูธ , นามบัตร , ตรายาง , ฉลากสินค้า , ใบปลิว , เมนูอาหาร, ซองผ้าป่า , ซองกฐิน ร้านของเรา ตั้งอยู่ที่ คลองหก ธัญบุรี เลยประตู 3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล ธัญบุรี มาประมาณ 200 เมตร สอบถามเพิ่มเติม LINE : @gunang โทร.098-552-6144